Case Liikennevirasto

Liikennevirasto, rautatieliikenne, junan lähtövalmiusilmoituksen automatisointi

Pääasiallisena tehtävänä Liikennevirastolla on varmistaa, että rataverkko vastaa sille asetettuja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ja että ratatyöt sekä rautatieliikenteenohjaus hoidetaan turvallisuuslähtöisesti.

Monissa maissa junien lähettäminen perustuu edelleen kuljettajan tai konduktöörin puheluun liikenteenohjaushenkilökunnalle. Tämä viestintäprosessi voidaan kuitenkin automatisoida ihmisen ja koneen välillä (human-to-machine) joko rautateiden oman GSM-R verkon tai jopa normaaliin GSM-verkon yli tapahtuvaksi, älyverkon ratkaisuja hyödyntäen.

Liikennevirasto käyttää NSF Telecomin Soittopalvelinta junien lähtövalmiusilmoituksille kaikessa rutiininomaisessa henkilö-ja tavaraliikenteessä (liitäntä rautateiden GSM-R verkkoon ISUP:lla). Junat ilmoittavat lähtövalmiusilmoitukset ääniohjatussa vuorovaikutuksessa, josta ilmoitukset muodostetaan ja lähetetään XML viestinä keskitettyyn liikenteenohjausjärjestelmään. Ilmoitustapahtumia on yli 1000 kpl päivittäin. Uusi ratkaisu lähtövalmiusilmoituksiin merkitsee huomattavaa taloudellista hyötyä tilaajalleen (läpimenoaika, virheettömyys) ja täyttää yhteensopivuuden tekniset vaatimusmäärittelyt.

”Junan lähtövalmiusilmoituksen automatisointi täydensi junien automaatiotason yhdeksi Euroopan korkeimmista. ”
Tapio Raaska, aluepäällikkö, Liikennevirasto